บริษัท ไอทีเอ็ม คาปาซิเตอร์ จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2543 และลงนามเป็นตัวแทนจำหน่าย กับ

• บริษัท เอปคอส (EPCOS AG)
• บริษัท เวอเนอร์ (Wöhner GmbH)

___เรามุ่งมั่นตั้งใจก่อตั้งและดำเนินการบริษัทวิศวกรรมที่มีคุณภาพ ที่ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้
___เราพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทางการแก้ปัญหาโดยที่ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และคุณภาพสูงสุด
___เรานำเสนอส่วนประกอบมาตรฐาน วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อประหยัดพลังงานและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ด้วยวิธีการชดเชยกำลังรีแอคทีฟ (กำลังไฟฟ้าเสมือนที่ถูกใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็ก) และการกรองฮาร์โมนิคส์

ITM was founded in 2000, and signed a number of Distributorship Agreements with

  • EPCOS AG
  • Wöhner GmbH

___Our ambition is to establish and run a quality-minded engineering company that you can trust and rely on. Much effort has been put to provide products, services and solutions that customers will receive the best value and highest quality.
___We offer our customers standard components, network analysis and solutions to save energy and to improve power quality by reactive power compensation and harmonic filtering.
___Should you need further information or services, please don’t hesitate to contact me directly.