ร่วมงานกับเรา

CAREER

คุณสมบัติ
– ชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
– ประสบการณ์ ทางการขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 1-5 ปี
– มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ฯ

หากสนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งหลักฐานสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่
– อีเมล์ : tm@itm.co.th