รถเข็น

CART

การชำระเงิน

ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้ 2 ช่องทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่องทางที่1 เงินโอน – โอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยใช้เลขบัญชีสำหรับโอนเงินธนาคาร ดังนี้

(เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบ พร้อมแนบสลิปที่หน้า แจ้งชำระเงิน)

ชื่อบัญชี บริษัท ไอทีเอ็ม คาปาซิเตอร์ จำกัด

เลขที่ 216-301-3648

กระแสรายวัน / สาขาบางพลี

—————————-

ช่องทางที่2 จ่ายเงินสดเมื่อรับของ

ลูกค้าสามารถชำระเงิน ณ วันที่รับสินค้าได้ (เมื่อเลือกการจัดส่งด้วยรถของบริษัท ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

Return to shop