ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดส่ง

Terms and Condition

ข้อกำหนดการจัดส่ง/ยกเลิก/คืนเงินหรือสินค้า

การจัดส่งสินค้าและขั้นตอน

  1. บริษัททำการจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. สินค้าที่มีในstocks จัดส่งวันละ 1 ครั้ง จ – ศ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายใน 1 – 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการชำระเงินค่าสินค้า
  1. จัดส่งสินค้าพร้อมใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
  2. ขนส่งเอกชน (ไม่ระบุ) หรือทางไปรษณีย์ EMS เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่ง

พร้อมข้อมูลการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าทาง email

หมายเหตุ บริการจัดส่งทางไปรษณีย์

– พัสดุไปรษณีย์ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

– พัสดุไปรษณีย์ EMS (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

ความยาวพัสดุ ไม่เกิน 1.50 เมตร

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS มีระบบติดตามพัสดุ

กรณีไม่ได้รับสินค้า หรือล่าช้า ตกหล่น สูญหาย

บริษัทจะทำการตรวจเช็คหาสาเหตุ ติดตาม และเร่งดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยไวที่สุด

การยกเลิกการสั่งซื้อ

สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี

การคืนสินค้าและคืนเงิน

  1. กรณีต้องการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่สินค้าล่าช้าเกิน 9 วัน (นับจากวันชำระ) ยินดีรับสินค้าคืน และโอนเงินคืนให้กับลูกค้าตามขั้นตอน
  2. กรณีสินค้าส่งถึงลูกค้าแล้วไม่สามารถขอคืนสินค้าหรือเปลี่ยนได้ สงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าและเงินทุกกรณี

กรณีPre-order สินค้าพิเศษ หรือสั่งผลิต

ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  รอของ 4-6 เดือน แล้วแต่ประเภทของสินค้า (ทำการมัดจำก่อนสั่งซื้อ )สามารถติดต่อพนักงานขายโดยตรงได้

กรณีจัดส่งฟรีโดยรถของบริษัท /ลูกค้ารับสินค้าเองที่บริษัทฯ

  1. สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มียอดสั่งซื้อเกิน 10,000 บาท (ก่อนvat) จะจัดส่งสินค้าให้ฟรีภายใน 1 – 2 วัน หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จัดส่งทุกวัน วันละ 1ครั้ง ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
  1. ลูกค้ารับสินค้าเองที่บริษัทฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า หลังจากแจ้งการชำระเงินค่าสินค้าพร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ email : บริษัทฯจะยืนยันคำสั่งซื้อและกำหนดการส่งมอบ ไปยัง email ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่เกิน 3วัน ทำการสามารถรับสินค้าได้ กรณีนี้ลูกค้าสามารถเปิดตาม google map ได้เลย