Part No. : 31104
Description : ฝาครอบเกลียว(พลาสติก)
ฝาครอบเกลียว(พลาสติก)
ขนาด D01 E18 และตัวลูกใส่ D01
ใช้กับลูกฟิวส์ขวด สำหรับลูกฟิวส์ 2 – 16 A.
ติดตั้งบนแผ่นเหล็ก Panel Mounting