Part No. : 31110
Description : สวิตซ์ใส่ฟิวส์กระบอก | 10 x 38, 32 A, 690 V, 1 โพล, ติดตั้งบนแผ่นเหล็ก Panel Mounting

Part No. : 31112
Description : สวิตซ์ใส่ฟิวส์กระบอก | 10 x 38, 32 A, 690 V, 2 โพล

Part No. : 31113
Description : สวิตซ์ใส่ฟิวส์กระบอก | 10 x 38, 32 A, 690 V, 3 โพล

Part No. : 31115
Description : สวิตซ์ใส่ฟิวส์กระบอก | 14 x 51, 50 A, 690 V, 1 โพล

Part No. : 31117
Description : สวิตซ์ใส่ฟิวส์กระบอก | 14 x 51, 50 A, 690 V, 2 โพล

Part No. : 31118
Description : สวิตซ์ใส่ฟิวส์กระบอก | 14 x 51, 50 A, 690 V, 3 โพล

Part No. : 31120
Description : สวิตซ์ใส่ฟิวส์กระบอก | 22 x 58, 100 A, 690 V, 1 โพล

Part No. : 31122
Description : สวิตซ์ใส่ฟิวส์กระบอก | 22 x 58, 100 A, 690 V, 2 โพล

Part No. : 31123
Description : สวิตซ์ใส่ฟิวส์กระบอก | 22 x 58, 100 A, 690 V, 3 โพล

Part No. : 31130
Description : สวิตซ์ใส่ฟิวส์กระบอก | 10 x 38, 32 A, 690 V, 1 โพล, พร้อม LED